Een schone planeet vereist dat we overstappen op groene energiebronnen en duurzame productie- en consumptiemethoden. Het vraagt om een maatschappij zonder vervuiling, klimaatcrisis en oneerlijke verdeling van bronnen.

Wubbo Ockels in de ruimte

Toen Wubbo Ockels in 1985 terugkeerde na een week in de ruimte te zijn geweest, vroeg hij zich af wat zijn verhaal zou worden. Het verhaal werd niet dat de ruimte zo uniek is. Hij kwam met het verhaal dat de aarde uniek is, want daar hebben we er maar één van. Je moet de aarde zien als ons ruimteschip. Pas als je je dat realiseert, weet je dat er voorzichtig met de aarde om moet worden gegaan.

Logo Happy Energy

De bewoners van het ruimteschip aarde vormen de bemanning. Dat zijn wij; wij moeten overleven. We moeten onze koers gaan aanpassen. We moeten veranderen, maar dat doen we nog niet. Wubbo vergelijkt het leven op aarde met het varen op een schip. Je zult geen gat boren in de romp van dat schip, je zou wel stom zijn. Maar vergelijkbare dingen doen we wel op ons ruimteschip aarde. Dit gedachtegoed van Wubbo heeft het fundament gelegd voor een beweging die zich inzet voor een transitie naar een duurzame samenleving: Happy Energy.